De website van Ronar Totalsafe maakt gebruik van cookies. (meer informatie / deze melding verbergen)

Over ons

Ronar Totalsafe is sinds 1985 actief in de markt van brandveiligheid. Ons doel is om klanten op het gebied van brandveiligheid in gebouw objecten te ontzorgen.
Ronar Totalsafe biedt een gespecialiseerd pakket dienstverlening op het gebied van nood- en vluchtwegverlichting, het inhuren van gespecialiseerd personeel, brandbeveiliging, arbo zaken en droge blusleidingen.

Kostenbesparing

Wij zijn ons er terdege van bewust dat onze dienstverlening kosten met zich mee brengt, zonder een directe bijdrage te leveren aan uw resultaten. Dat noopt ons om constant bezig te zijn met het beheersen van de kosten.

Ronar Totalsafe heeft daarom de laatste jaren geïnvesteerd in het automatiseren van de buitendienst; de monteurs zijn voorzien van PDA’s. De orderafhandeling is eveneens geautomatiseerd; de rapportage en facturatie geschied via e-mail.

Toekomstperspectief

Met haar respectabele leeftijd van 25 jaar heeft Ronar Totalsafe nog altijd een visie op de toekomst. De komende jaren zal Ronar Totalsafe zich richten op het mobiliteitsvraagstuk. Om scherp in de markt te blijven zullen wij ons steeds meer toespitsen op ons verzorgingsgebied.

Mobiliteit zal een kostbare zaak worden. Steden zullen voertuigen met fossiele brandstof weren of financieel belasten en logistieke handelingen zullen worden beperkt.
Dat vraagt om anders denken, zodat kosten beheersbaar blijven.

Daarom gaat Ronar Totalsafe zich steeds meer richten op de lokale economie. Op deze manier houden wij de kostprijs laag, de transporthandelingen minimaal en de reistijd per monteur kort.
En dit alles om u een reële prijs aan te kunnen bieden.

Ronar Totalsafe

Bezoekadres:
Na afspraak.
Wilt u weten wat Ronar totalsafe voor u kan betekenen?. Vul dan het contact formulier in.

Pand

Contactformulier

Neem telefonisch contact met mij op.