Ronar Totalsafe

Ronar Totalsafe is sinds 1985 actief in de markt van brandveiligheid. Ons doel is om klanten op het gebied van brandveiligheid in gebouw objecten te ontzorgen.
Ronar Totalsafe is gespecialiseerd in het leveren en onderhouden van brandblusapparaten, brandslanghaspels, verbandtrommels, en branddekens.

Kostenbesparing

Wij zijn ons er terdege van bewust dat onze dienstverlening kosten met zich mee brengt, zonder een directe bijdrage te leveren aan uw resultaten. Dat noopt ons om constant bezig te zijn met het beheersen van de kosten.

Ronar Totalsafe heeft daarom de laatste jaren geïnvesteerd in het automatiseren van de buitendienst; de monteurs zijn voorzien van PDA’s. De orderafhandeling is eveneens geautomatiseerd; de rapportage en facturatie geschied via e-mail.

Toekomstperspectief

Met haar respectabele leeftijd van 37 jaar heeft Ronar Totalsafe nog altijd een visie op de toekomst. De komende jaren zal Ronar Totalsafe zich richten op het mobiliteitsvraagstuk. Om scherp in de markt te blijven zullen wij ons steeds meer toespitsen op ons verzorgingsgebied.

Mobiliteit zal een kostbare zaak worden. Steden zullen voertuigen met fossiele brandstof weren of financieel belasten en logistieke handelingen zullen worden beperkt.
Dat vraagt om anders denken, zodat kosten beheersbaar blijven.

Daarom gaat Ronar Totalsafe zich steeds meer richten op de lokale economie. Op deze manier houden wij de kostprijs laag, de transporthandelingen minimaal en de reistijd per monteur kort.
En dit alles om u een reële prijs aan te kunnen bieden.

Contact opnemen

Advies en verkoop van Brandblusmiddelen

Totalsafe is sinds 1985 actief als onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen en sinds 1990 REOB erkend.

RONAR Totalsafe biedt een gespecialiseerd pakket dienstverlening op het gebied van brandbeveiliging en brandbestrijdingsapparaten evenals het onderhoud van kleine blusmiddelen.
RONAR Totalsafe levert een eigen merk draagbare blusapparatuur en brandslanghaspels. Voor andere merken blusapparatuur verzorgen wij ook het onderhoud en het hervullen van de apparaten.

Binnen RONAR Totalsafe zijn wij permanent bezig met het actualiseren van kennis op het gebied van de brandveiligheid. Steeds meer ervaren wij dat bestaande en nieuwe relaties kiezen voor veiligheid. Het paraat hebben van goede blusapparatuur is daarvan slechts een onderdeel. RONAR Totalsafe kan een uitstekende oplossing bieden in het kader van de aanverwante veiligheidsmaatregelen. Naast uw wettelijke verplichting om uw veiligheidszaken goed voor elkaar te hebben is het ook een zaak van levensbelang.

RONAR Totalsafe kan u bij al deze zaken van dienst zijn. Nu en in de toekomst!

Ronar Totalsafe, dat is veilig zaken doen!

Advies en verkoop van Noodverlichting

Als er zich in uw bedrijf een calamiteit voordoet, moeten alle aanwezige mensen in uw bedrijf zo snel mogelijk naar buiten. De uitgang lijkt vaak gemakkelijk te vinden, maar bij stroomuitval of rookontwikkeling is deze vaak moeilijk te vinden. Noodverlichting redt dan ook per jaar honderden levens, en kan dan ook niet alleen uw leven redden maar ook die van uw werknemers en bezoekers!

Wetgeving over noodverlichting

Niet alleen wij raden u noodverlichting ten zeerste aan, er zijn ook normen en wetten over noodverlichting. De bouwverordening en de Arbo-wet verplichten beiden dat de noodverlichting in een gebouw periodiek onderhouden moeten worden. Het bouwbesluit bepaalt verder ook samen met de gemeentelijke bouwverordening hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. Verder schrijft NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben en houden de normen NEN 1010 en NEN 1838 zich bezig met de minimale lichtsterkte

Ronar controleert én adviseert u graag!

Ronar controleert vele duizenden blusmiddelen per jaar en kent de veiligheidsnormen dan ook als geen ander. Logisch dus dat Ronar óók noodverlichting voor u kan controleren. Onze speciaal opgeleide servicetechnici hebben de kennis en het gereedschap om zowel de blusmiddelen als de noodverlichting vakkundig te controleren. In combinatie met het onderhoud van de blusmiddelen berekent Ronar voor de controle van de noodverlichting zéér scherpe tarieven.

Advies en verkoop van Verbandtrommels

Tijdens het werk is een (snij)wondje zo opgelopen, een pleister en een desinfecterend middel, komt dan altijd wel van pas. Maar dit zijn natuurlijk niet de enige verwondingen die voorkomen in een bedrijf. Veel voorkomende bedrijfsongevallen zijn; brandwonden, mensen die buitenbewustzijn raken en gebroken lichaamsdelen. Met de juiste middelen kunt u aan deze mensen eerste hulp verlenen. Deze juiste middelen moeten dan natuurlijk wel onmiddellijk voor u beschikbaar zijn. Een optimale oplossing hiervoor is een verbandtrommel. In een verbandtrommel zitten alle middelen die u eventueel nodig heeft tijdens het verlenen van eerste hulp.

Advies en verkoop van Branddekens

De meeste branden worden opgemerkt als het nog kleine beginnende branden zijn, echter is er vaak geen goed blusmiddel aanwezig en wordt er geprobeerd het vuur te doven met ontvlambare materialen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de branden zich nog sneller uitbreiden en de kans op brandwonden wordt eveneens groter. Een uitstekend blusmiddel voor deze beginnende branden, is een branddeken. Deze deken is gemaakt van goed, ontbrandbaar materiaal waarmee vlammen snel en eenvoudig gedoofd kunnen worden. Grote branden worden met deze blusdekens voorkomen. Verder is een blusdeken ook een uitstekend middel, om in brandstaande personen mee in te wikkelen, vele ernstige brandwonden worden hiermee voorkomen.

Missie

Ronar Totalsafe is een veelzijdige organisatie met karakter. Wij zetten ons proactief in voor een optimale veilige bedrijfshuisvesting bij onze klanten. Continuïteit is van fundamenteel belang. Wij geloven in integriteit en professionaliteit. We kennen een open cultuur waarin een goede teamgeest van groot belang is. Onze medewerkers zijn deskundig, innovatief en resultaatgericht en we hechten veel waarde aan een optimale samenwerking tussen onze medewerkers en onze relaties.

Visie

Onze relaties en de wereld om ons heen vragen steeds meer van een dienstverlener in gebouwbeveiliging. Ronar Totalsafe is uw partner om aan deze vraag te voldoen. We zien volop veranderingen.

De aandacht voor veiligheid neemt toe. De wereld wordt complexer: veiligheidsmiddelen dienen altijd beschikbaar te zijn, overal en gemakkelijk toegankelijk, onderhoudsvriendelijk en mee kunnen bewegen met de behoefte van onze klant.

Ronar Totalsafe kent drie kernwaarden, die als rode draad door onze dienstverlening lopen:
-    Zekerheid / onbezorgd werken
-    Efficiëntie
-    Innovatie

Ronar Totalsafe

  • Een betrouwbare organisatie met scherpe tarieven!
  • Het is een tijd om vaste kosten onder de loep te nemen.
  • Ronar Totalsafe durft het vergelijk aan te gaan!

Contact

Copyright (c) Ronar Totalsafe Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy